top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Velkommen til M&E Engineering....


M&E Engineering A/S (MEE) er et rådgivende ingeniørfirma primært med aktiviteter i Danmark. Firmaet er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og associeret medlem af DI. Vi gennemfører projekterne til kundernes tilfredshed med vores erfarne og kompetente medarbejdere som kernen i firmaet.
 
Vores ingeniører og teknikere dækker med deres specialviden de fleste tekniske fagområder. For at kunne tilbyde vores kunder den optimale løsningsmodel benytter vi os af strategiske partnerskaber. Vi samarbejder nationalt og internationalt med nogen af de dygtigste specialister. Dette gør, at vi altid har et teknisk højt, kvalificeret beredskab.
 
Vi er glade for at præsentere MEE her. Kontakt os, hvis der er brug for yderligere oplysninger. God fornøjelse i vores univers.
 


 
Services
Analyser og studier, elektrotekniske
Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværker hvor vi kan simulere loadflow og kortslutningsforhold direkte i grafikken imens beregningerne pågår....
Diverse sager
Fault Tree Analyser

Vi udfører FTA-analyser (Fejl-Træs-Analyser) for de af vores kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.

Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Planlægning, ressourcestyring og logistik.
Planlægning er en faglig disciplin som oftest ikke får den plads i hierarkiet som den fortjener. Et projekts succes afhænger af en solid og realistisk planlægning.
Successiv kalkulation
Successiv kalkulationsprincippet er en teknik til budgettering som vi har anvendt i flere år.  Uden at det her skal blive for teknisk så anvender man en beregningsmodel som kort fortalt anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er basseret på Dr. Lichtenbergs Successive model.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
ARC Amager Bakke

Amager Bakke bliver verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg. Amager Bakke bliver udformet som en bakke, hvor selve tagfladen stilles til rådighed for offentligheden.

Bispebjerg Hospital, forsyningsstrategi
M&E Engineering har haft til opgave at udføre et detaljeret feasibility studie til afdækning af hovedforsyningsforholdene.
Diverse sager
El-studier, Ik”, Spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af hvordan elanlægget fungerer.
Femern tunnel TEM kontrakt
M&E Engineering har indgået en aftale med Strabag AG og Bravida A/S om at samarbejde i forbindelse med TEM kontrakten.
Nordhavnsvej tunnel- og vejentreprise

Københavns kommune påbegynder i 2011, opførelsen af et vejtunnelanlæg, kaldet Nordhavnsvej...

Ny Nørreport trappe
M&E Engineering har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E installationerne i den nye Nørreport trappe.
Roskilde Link, broforbindelse

Arup (UK) med underleverandørerne Atkins Danmark, DHI, Capita Symonds og M&E Engineering har vundet

opgaven som rådgiver for Vejdirektoratet på broforbindelsen over Roskilde Fjord.


Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 15 | DK-2970 Hørsholm | Telefon: +45 4846 1350 | Telefax: + 45 4846 1340 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3