top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Sager - diverse

 
MEE har gennem tiden udført et stort antal mindre sager for vores kunder. Sagerne har været af meget svingende varighed - fra få timer til flere uger.
 
Ofte når sagerne kun lige at lande, før vi går i gang. Tidspresset for vores kunder og vores hurtige udrykning gør ofte, at det optimale er at løse opgaven på kundens kontor i nært samarbejde med dennes medarbejdere.
 
Vores kultur gør, at vi let kan tilpasse os kundens behov, og vi er omstillingsparate.
 
Mange af sagerne har omfattet fortrolige eller konkurrencemæssige forhold hos vores kunder, og derfor fremgår de heller ikke af hverken vores CV'er eller på dette website.
 
Vores styrke i den slags sager har været, at vi har evnet at være fleksible, og at vores medarbejdere kan yde en ekstra indsats, når opgaven kræver det.
 
Af kortvarige opgaver kan vi nævne:
  • udarbejdelse af dokumentation
  • assistance ifm. tilbudsafgivelse
  • rådgivning om forhold ifm. kontrakt- og sagsafvikling
  • udførelse af kontrolberegninger
  • mindre projektændringer, der kræver ingeniørassistance
  • tids- og ressourceplanlægningsopgaver
  • og meget meget mere ...
 
Når der opstår akut behov for assistance, kan man trygt regne med og stole på os.
 

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3