top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Analyser og studier, elektrotekniske

 
Elforsyningssystemer bliver mere og mere komplicerede, og kravene til dokumentationen stiger i takt hermed.
 
Forudsætningen for et godt resultat er et grundigt forarbejde, og afhængigt af opgavens kompleksitet må man vælge sine værktøjer med omhu.
 
Hos MEE benytter vi os af forskellige beregningsværktøjer afhængigt af opgavens karakter.

Enkle beregninger, hvor der ikke forekommer statiske eller roterende nødstrøms-, generatoranlæg eller andre enheder, der komplicerer billedet, udføres med fx Ecodial eller NKT DOC.
 
Når opgaven bliver mere kompliceret, går vi ikke på kompromis og har derfor valgt at anvende NEPLAN som vores primære beregnings- og dokumentationsværktøj.

Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår. I forbindelse med eksisterende anlæg opbygger vi i NEPLAN en model af anlægget, og bagefter verificeres og efterprøves anlæggets specifikationer.
 
Vi udfører bl.a. load flowanalyser, kortslutningsberegninger, relæ- og selektivitetsstudier.
En eksisterende installation kan man med fordel modellere i NEPLAN og så anvende modellen fremadrettet til vurdering af konsekvenser i forbindelse med udvidelser af systemerne. En grafisk oversigt giver drifts- og servicefolk et hurtigt og effektivt overblik, hvilket sparer både tid og penge.
 
Når der har været foretaget ændringer i en installation, kan disse registreres i modellen, så den hele tiden afspejler det aktuelle øjebliksbillede af forsyningssystemet.


Grafisk præsentation

I forbindelse med opbygningen af modellerne får man som en del af resultatet en meget illustrativ systemtegning, som giver et godt overblik over det samlede system.
 
Denne model indgår som en del af dokumentationen og kan også anvendes som en systemtegning, der kan placeres i centrale stations- eller tavlerum.
 
Nye systemer kan projekteres direkte i NEPLAN. Dokumentationen for beregningerne kan så efterfølgende indgå i det samlede projektmateriale.

Load flowanalyse
Ved beregning af kraft- og distributionssystemer er effektanalyse eller load flow en væsentlig del af beregningsopgaven. Load flowanalyser udføres for at bestemme normalsituationen af et elektrisk system.
 
Når en load flowanalyse udføres, beregner spændingsfaldet over alle forsyningslinjer i systemet, spændingen ved hvert knudepunkt, og det effektflow, der er i alle ledere i kredsløbet.
Tabene i hver strømvej og i det samlede system beregnes også.
Load flowanalyser påviser, om systemets spændinger forbliver inden for de fastlagte grænser under forskellige, uforudsete forhold, og om udstyr såsom transformere og ledere er overbelastet.
 
Load flowanalyser bruges ofte til at identificere behovet for tilføring af yderligere effekt, kapacitive eller induktive forhold eller nødvendigheden af kondensatorer og/eller reaktorer til at opretholde systemets spændinger inden for de fastlagte grænser.

 
Kortslutningsberegninger, relæ- og selektivitetsstudier

Ved beregning af kraft- og distributionssystemer er kortslutningsberegninger, relæ- og selektivitetsstudier en væsentlig del af beregningsopgaven.
 
Kortslutningsberegningerne skal sikre, at koblingsudstyr, tavler, kabler m.m. er dimensioneret korrekt i forhold til de elektriske forhold, under hvilke de er placeret.
 
Med en netværksanalyse tages der hensyn til kortslutningsbidragene fra aktive komponenter som fx asynkronmaskiner i systemet. Med NEPLAN kan man simulere forskellige scenarier i sit system og hurtigt efterkalkulere konsekvenserne af en evt. ændring i valget af udstyr.

Dokumentation
Vi udarbejder dokumentation i det omfang, kunderne måtte ønske det.
 
Alle data er tilgængelige i beregningsmodellerne, så det er kun et spørgsmål om at sætte niveauet.


Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3