top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier

 
MEE har konstant aktivitet omkring udførelse af elstudier for vores kunder.
 
Aktiviteten er for opadgående som følge af stigende bevidsthed om vigtigheden af at have et velfungerende eldistributionssystem.
 
Det tekniske driftspersonale i en hvilken som helst virksomhed har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan elanlægget fungerer.

I forbindelse med ændringer og udvidelser i anlæg er det meget vigtigt at vide, hvordan forholdene omkring kortslutningsniveauer, spændingsfald og belastningsgrad er.
 
Med en NEPLAN-model af anlægget kan man simulere og analysere forskellige driftsscenarier i en meget tidlig fase, og på den måde gøre det muligt at sikre, at nye projekter bliver baseret på det korrekte grundlag.
 
Læs mere om elstudier via dette link: Analyser og studier, elektrotekniske
 
I de sidste par år har vi gennemført studier omfattende store installationer. Studierne omfatter 10 kV, 0,4 kV samt UPS- og generatorinstallationer, og vi har udført enkelte studier omfattende ca. 400.000 m² bygningsmasse i en model. 
 
Vi arbejder på hospitalsmodeller, datacentre, universiteter, banker m.m.
 
Kunder, vi har gennemført projekter for:
  • DTU Lyngby
  • DTU Frederiksberg
  • Nordea Danmark A/S
  • Bispebjerg Hospital
  • Lindpro A/S
  • YIT A/S
  • IBM Danmark
  • Züblin A/S
  • Femern Bælt A/S
  • ARC, I/S Amager Ressource Center

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3