top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny Nørreport trappe

 
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
 
Projektet var en del af Metroselskabets ombygningaf Nørreport Station.
 
Efterfølgende vandt Züblin A/S entreprisen til en værdi af 157 mio. kr. og indgik aftale med MEE om at udføre projekteringen af de tekniske installationer.
 
Den øverste del af trappeløbet er forsynet med almindelige trapper, og den nederste er udstyret med rulletrapper, som det kendes fra de øvrige metrostationer.
 
Trappen, der har nedgang i Frederiksborggade, blev opført i perioden fra begyndelsen af marts 2013 og frem til årsskiftet 2014-15, og den binder Metroens passagertunnel sammen med Indre By.
 
Da opgaven blev påbegyndt var der ikke direkte adgang til transfertunnelen fra gadeplan, men kun via metrostationen eller via nedgangen fra S-tog og regionaltog.


”Den nye trappe giver i samspil med Ny Nørreport-projektet et vigtigt løft og bedre fremkommelighed på vores mest benyttede station.
 
Vi opfører trappen samtidig med Ny Nørreport, så københavnerne står med en helt ny færdig plads og en renoveret station i 2015.”
 
Således udtalte projektchef Niels Henrik Andersen fra Banedanmark, der var bygherre på projektet, da arbejdet blev påbegyndt.
 
 
Kunde: Züblin A/S


 
 

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3