top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Roskilde Link, broforbindelse


Arup (UK) med underleverandørerne Niras, DHI, SLA og M&E Engineering vandt opgaven som rådgiver for Vejdirektoratet på broforbindelsen over Roskilde Fjord.
Opgaven blev udbudt i efteråret 2013, og i 2017 blev byggeriet påbegyndt. Forbindelsen forventes at åbne i 2019.
 
Den nye bro skal afhjælpe den trafikale flaskehals, som Kronprins Frederiks Bro, der ligger lidt nordligere, er blevet.
 
Det forventes, at der dagligt kommer til at køre 13.000 køretøjer over broen.

Tjenesteydelsen omfatter de forberedende arbejder herunder supplerende forundersøgelser og projektering i forbindelse med etablering af en ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Med forbehold for bevilgende myndigheders godkendelse samt den kommende, nærmere planlægning af arbejdet kan tjenesteydelsen udvides til at omfatte hovedrådgivning for det samlede vej- og broprojekt.
 
Forundersøgelserne og den mulige udvidelse til hovedrådgivning skal overordnet føre frem til et bygbart projekt i en detaljeringsgrad svarende til et detailprojekt. Dette projekt skal derefter danne grundlag for et eller flere udbud.
 
Hovedrådgiveren skal deltage i udbuddet af entreprisearbejderne, herunder ved bidrag til tilbudsevaluering og gennemgang af tilbudsprojekter. Desuden kan tjenesteydelsen omfatte projektopfølgning og tilsyn med anlægsaktiviteterne.

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3