top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Value Engineering

 
Granskning af tekniske systemer i et byggeprojekt
  • Undgå problemer med de tekniske systemer og hold projektbudgettet
  • Tekniske systemer, der virker; til en pris, der holder
 
Value Engineering (VE) er en metode til systematisk at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien i løsningerne.
 

Værdien af indsatsen er forholdet mellem funktionen og omkostningen. Værdien kan derfor kun forøges ved enten at forbedre funktionen eller reducere omkostningerne.

Den store fordel ved VE er, at det bruges til at løse problemer, identificere og fjerne uønskede omkostninger og samtidig forbedre funktion og kvalitet. Dertil kommer en sammenkobling mellem anlægsudgifter og driftsomkostninger over tid.
 
Hvorfor VE?
Målet er at optimere værdien af produkter, så de opfylder krav til ydeevne ved lavest mulige omkostninger under såvel anlæg som drift.
 
I byggerier indebærer dette overvejelser om tilgængeligheden af materialer, effektive byggemetoder, transportvalg, byggepladsbegrænsninger eller -restriktioner, planlægning og organisation osv.
 
Med VE opnår man desuden fordele som bl.a. reduktion i levetidsomkostninger, forbedring af kvaliteten, reduktion af miljøpåvirkninger m.m.
 
Hvornår skal der udføres VE?
Fordelen ved at benytte sig af VE er størst, hvis processen iværksættes ved projektets opstart.
 
Ideelt set påbegyndes VE ved projektets start, så det er en integreret delproces i projekteringen, men det kan dog ikke altid lade sig gøre.
 
Ofte er det en proces, som først kommer i spil, efter at bygherren har modtaget projektet og i den forbindelse fundet, at omkostningerne til at realisere det bliver for høje.


Typisk ender det i en diskussion mellem entreprenøren og bygherren, som til sidst ender ud i sparerunder og deraf følgende værdiforringelse for bygherren.
 
MEE og VE?
MEE har udført VE på flere store projekter, hvor det primære tema har været fx over- eller underdimensionering af føringsveje, kabler og tavleanlæg til forsyning af store byggerier.
 
Denne indsats har ført til konkrete besparelser på materialer og arbejdsprocesser, hvilket i sidste ende ofte har betydet væsentlige, økonomiske forbedringer for projektet.
 
VE kan anvendes på alle tekniske fag samt på planlægningen af selve byggeprocessen.
 
VE indebærer:
  • identificering af de vigtigste, mindste udfaldskrav til de enkelte systemer
  • identificering af de vigtigste kvalitetskrav til de enkelte systemer
  • analyse af funktioner for disse elementer
  • udvikling af alternative løsninger for at opfylde disse funktioner
  • vurdering af alternative løsninger
  • fordeling af omkostninger til alternative løsninger
  • udvikling af alternative løsninger med den højeste sandsynlighed for succes

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3