top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

 
 
Ingeniørpraktik
Som diplomingeniørstuderende skal man i ingeniørpraktik i en virksomhed i 20 uger i løbet af studietiden.
 
Praktikperioden er placeret på 5., 6. eller 7. semester - afhængigt af hvilken studieretning man læser på.
 
Det 20 ugers praktikophold i en virksomhed er obligatorisk.
 
MEE har gennem tiden tilbudt ingeniørstuderende praktikplads, hvor de har fået mulighed for at arbejde på lige fod med deres uddannede kollegaer.
 
Vi har hver gang haft stor fornøjelse af samarbejdet, da de studerende bidrager positivt til arbejdsmiljøet på såvel det faglige som sociale plan.
 
Vi sørger altid for at tilrettelægge praktikforløbet på en sådan måde, at den studerende i løbet af perioden indgår i dagligdagen i MEE på lige fod med vores øvrige medarbejdere.
 
Vi stiller en fuld arbejdsplads til rådighed inkl. it, software, telefon, og hvad der ellers hører til.
 
Den studerende har daglig kontakt til firmaets ledelse, så man aldrig står alene med en problemstilling.

Afgangsprojekt
MEE har mange interessante projekter, hvor der indgår elementer, som i sig selv kan danne grundlag for et afgangsprojekt.
 
Når vi har en studerende, er vi lydhøre over for dennes interesser og stiller vores ekspertise til rådighed, så den studerende får det bedst mulige grundlag at skrive sin problemformulering på.
 
Vores projekters størrelse gør, at der altid er et eller andet element, der kan fange interessen. Vi har en del infrastruktur-projekter, som omfatter tunneller til biler, tog og metro, og pojekter om større forsyningsanlæg med høj-, mellem- og lavspændingsanlæg. Vi har projekter med primært fokus på nødforsyning med generator- og UPS-anlæg i centrum.
 
Alle afgangsprojekter har taget udgangspunkt i virkelige sager:
  • harmoniske strømme og transienter ifm. nødforsyningsanlæg herunder UPS- og generatoranlæg for et datacenter med krav til høj oppetid
  • særlige, tekniske installationer i en jernbanetunnel med specielle forhold omkring jordingsproblematikker
  • forsyningsanlæg med primær fokus på nødforsyning og maksimalafbrydere til tunnelkompleks i det indre København
  • elstudie for Femernforbindelsen på høj- og mellemspændingsniveau, inkl. økon. omkostningsanalyser vha. Lichtenbergs successive model

Hvis du er interesseret i ingeniørpraktik eller afgangsprojekt hos MEE, så kontakt os for en snak, om hvad vi kan tilbyde hinanden. 


 

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3