top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Planlægning, ressourcestyring og logistik

 
  • Opbygning af en velfungerende tidsplansstruktur
  • Beslutning om valg af lokations- eller funktionsbaseret planlægning
  • Anvendelse af logiske relationer mellem aktiviteter
  • Håndtering af budget, cash flow, ressourcer og materialer i planlægningen
  • Anvendelse af fremdriftsmåling og opfølgning
  • Planlægning med hensyn til ekstraarbejde, afslutning og mangelafhjælpning
 
Opbygning af tidsplansstrukturen
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
 
Det er MEE’s erfaring, at mange tidsplaner ikke er gennemtænkt og primært produceret, ”fordi det skal man”, og ikke så meget, fordi de er et værktøj, som kan løse mange problemer.

En tidsplan skal opbygges logisk, så den afspejler projektets struktur. Tidsplanen kan tage udgangspunkt i byggetakten, fx fra kælder til kvist eller København til Ringsted, afhængigt af hvilken form for projekt der er tale om.
 
 
Lokations- eller funktionsbaseret
Når der er tale om et byggeri, kan man med fordel starte nedefra og bygge opad, herefter kan man opdele de enkelte etager i områder eller måske endda i rum.
 
I de enkelte områder er der tekniske fag, som opstarter i forskellig, men dog kendt rækkefølge. Eksempelvis kommer maleren altid til sidst, og de, der graver ud til fundamentet, kommer først. En ombytning af disse forhold vil næppe være hensigtsmæssig.

Logiske relationer
Når man anvender relationer eller links mellem aktiviteter, bør disse altid være logiske. Det nytter ikke at bruge relationer til at linke to aktiviteter sammen, bare fordi de tidsmæssigt ligger sammen, hvis de indbyrdes ikke har noget med hinanden at gøre. Det skaber kun forvirring, hvis en af aktiviteterne bliver udskudt.
 
Det er ikke logisk, at en aktivitet bliver forsinket af en anden, som det ikke har fællesskab med, bare fordi de er linket i en tidsplan.
 
En relation skal derfor anvendes med omtanke. Enhver forskydning af en aktivitet påvirker de aktiviteter, der er relateret, og det kan i sidste ende forsinke afleveringstidspunktet.
 
 
Budget, cash flow, ressourcer og materialer
Tidsplaner er meget mere end styring af tid. Tid er penge, som man siger, og derfor er en tidsplan et spejlbillede af penge forbrugt over tid.

Ved at anvende planlægningsværktøjerne fornuftigt kan man med fordel gøre brug af ressourceplanlægningsdelen.

Lønsatser, materialepriser, leje af materiel, transportomkostninger m.m. kan anvendes som input til en robust tidsplan. Udbudstidsplanen kan anvendes som det fundamentale grundlag, da den meget ofte indeholder de kontraktlige milestones.
 
Igennem hele projektfasen vedligeholdes tidsplanen. Fremdriftsmåling foretages med jævne mellemrum, gerne ugentligt, og tidsplanen revideres, hvis der sker ændringer.

Ekstraarbejde, afslutning og mangelafhjælpning
En vigtig detalje er at huske, at ekstraarbejder skal planlægges på lige fod med kontraktarbejderne. Ekstraarbejder kræver ressourcer, og hvis man anvender de ressourcer, der allerede er allokeret til andre opgaver, opnår man hhv. en overallokering og en forsinkelse grundet ressourceknaphed et andet sted.

Ved afslutning af et projekt kan der ofte forekomme mangler, som skal udbedres.
 
Mangler er arbejder, der skal udføres, og de koster ressourcer. Mangelafhjælpningen bør planlægges på lige fod med kontrakt- og ekstraarbejde.
 
Hvis man anvender tidsplanen som en del af økonomistyringen, vil man bemærke, at mangelafhjælpningen ikke er gratis, da den trækker på ressourcer ud over den planlagte byggetid.
 
 
Ressourceallokering generelt
I forbindelse med opbygningen af de enkelte aktiviteter anbefaler vi at anvende en struktur, som gør det muligt at allokere entydige ressourcer. En entydig ressource er fx en elektriker eller en tømrer. Det er noget man kan måle på, og som kan skaleres i forhold til behov.

De fleste tidsplansværktøjer har en funktion, der kan generere en S-kurve, som er den måde, hvorpå man viser bemanding eller ressourceforbrug.
 
Data kan ofte med fordel eksporteres til andre programmer som fx MS-Excel, hvis man ønsker at arbejde videre med tallene.

Vi har stor erfaring med at udarbejde og vedligeholde tidplaner.
 
Vores erfaring stammer fra nogen af de største projekter i Danmark. Vi har erfaring med MS-Project, Primavera og Tilos - blot nogle af de planlægningsværktøjer, der fungerer godt i vores branche.
 
Kontakt os for at få en snak om, hvordan vi kan assistere med planlægning og styring af jeres projekt.

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3