top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Successiv kalkulation


Følgende spørgsmål bliver ofte stillet i forbindelse med budgetlægning:
 
  • Hvor troværdigt er budgettet?
  • Hvor sandsynligt er det,at prisen holder?
  • Hvor stor en variation i pris kan accepteres?
  • Hvilke usikkerheder kan accepteres?


Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år.
 
Uden at det her skal blive alt for teknisk, går princippet kort fortalt ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider.
 
Metoden er baseret på dr. Lichtenbergs Successiv Princippet (Lichtenberg’s Princip).

Princippet for beregningsmodellen kan i sin simple form beskrives således:
 
1) Opdel kalkulen i nogle få hovedposter.
 
2) Foretag et skøn over disse posters størrelse.
 
3) Udvælg den eller de poster, der forekommer mest kritisk (upålidelig).
 
4) Analysér disse poster yderligere mhp. et mere pålideligt skøn.
 
5) Gentag fra punkt 3, indtil det samlede resultat er tilfredsstillende.
 
 
En afgørende fordel ved metoden er, at ”svage” områder i kalkulationen træder tydeligt frem.

Svage områder afspejler ofte forhold i planlægning og/eller projektet, der skal afklares.
 
Metoden er derfor et nyttigt redskab i forbindelse med budgettering, planlægning og styring af projekter af næsten enhver art.
 
Anvendelsesområdet er bredt. Det spænder fra offentlige og privates budgettering, over bygherrens overslag over forskellige projektstadier og kontrolkalkulationer til entreprenørens kalkulationer i forbindelse med planlægning af tilbud.
 
For at vise hvor frit man er stillet i valg af opdelingsprincip, er der på figurerne nedenfor vist tre af de mange mulige opdelingsprincipper ved et simpelt byggeri.
 
Disse tre kan kort karakteriseres således: 
  • opbygning efter bygningsdele
  • opdeling efter delarbejder eller aktiviteter
  • opdeling efter produktionsfaktorer 
Anvendt lidt systematisk har dette princip vist sig overordentlig effektivt. Det er således muligt at udføre seriøse kalkulationer med større sikkerhed og vha. en langt mindre arbejdsindsats end ved brug af gængse metoder.
 
Baggrunden for dette er dels en mere effektiv udnyttelse af den viden, der er tilgængelig for kalkulatoren, dels at man systematisk undgår specifikationer eller opdelinger, der ikke bidrager til at forbedre slutresultatet, eller har en anden funktion, og som derfor er overflødige.
 

Det mest markante resultat af arbejdet med metoden er, at en detaljeringsgrad i størrelsesordenen 40-100 uafhængige delposter normalt er tilstrækkelig til at opnå et slutresultat, der ligger meget tæt på den maksimalt opnåelige pålidelighed.
 

Adskillige kalkulationsmetoder medfører ofte et meget stort, overflødigt kalkulationsarbejde uden i øvrigt at give et mål for pålideligheden. Det antages automatisk, at større detaljeringsgrad giver større pålidelighed.
 
Vi har beregnet budgetter på mange forskellige projekter, og vi assisterer også meget gerne på jeres projekter.
 
Man skal huske på, at budgetter i alle projekter er et væsentligt element - ikke mindst troværdigheden i budgettet.
 
 
Kontakt os, så vi kan aftale, hvordan vi bedst kan hjælpe.
 

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3