top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Infrastruktur projekter


Side 1 af 2
Gå til side    1  2  
Femern tunnel TEM kontrakt
MEE har indgået en aftale med Strabag AG og Bravida A/S om at samarbejde i forbindelse med TEM-kontrakten.

...læs mere

Gang og cykelbro, svingbro i Norge
Statens vegvesen (Norge) har bygget ny cykel- og gangbro over Skansen løbet.

...læs mere

Københavns Metro, fase 1+2
Igennem ca. 3 år varetog vores medarbejdere forskellige funktioner, bl.a. ledelse af elprojekteringen for M&E-kontrakten.

...læs mere

Metro Cityring (fase 4)
Metroselskabet påbegyndte i 2010 en ny fase af den københavnske Metro, kaldet Metro Cityring.

...læs mere

Nordhavnsvej tunnel- og vejentreprise
Københavns Kommune påbegyndte i 2011 opførelsen af et vejtunnelanlæg kaldet Nordhavnsvej.

...læs mere

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.

...læs mere

Roskilde Link, broforbindelse
Arup (UK) med underleverandørerne Niras, DHI, SLA og M&E Engineering har vundet opgaven som rådgiver for Vejdirektoratet på broforbindelsen over Roskilde Fjord.

...læs mere

Storebælt, Østbroen
Igennem ca. to år varetog MEE’s medarbejder jobbet med projektledelse og teknisk sagsbehandling …

...læs mere

Storebæltsforbindelsen
I forbindelse med drift og vedligehold på Storebælt indgik MEE en kontrakt med Sund & Bælt A/S om varetagelse af en bred vifte af tekniske opgaver ...

...læs mere

Tunnelsikkerhed
Vi har udført og finansieret udviklingsarbejde omkring specielle belysningsarmaturer til forøgelse af personsikkerhed i tunneler, deltaget i internationale konferencer …

...læs mere


Side 1 af 2
Gå til side    1  2  

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3