top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Elforsyning og energi


Side 1 af 2
Gå til side    1  2  
ARC Amager Bakke
Amager Bakke bliver verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg. Anlægget bliver udformet som en bakke, hvor selve tagfladen stilles til rådighed for offentligheden.

...læs mere

Bispebjerg Hospital, forsyningsstrategi
MEE har haft til opgave at udføre et detaljeret feasibility studie til afdækning af hovedforsyningsforholdene.

...læs mere

Dong Energy kabelnedlægningsprojekt
Projektet omfattede i hovedtræk omlægning af luftledningsanlæg til kabler i terræn samt etablering af nye vejbelysningsanlæg og fiberkabler til fremtidige bredbåndstilslutninger.

...læs mere

Dong Energy nye forsyninger
Vi skabte en værdi til kunden ved at tilføre ressourcer i en spidsbelastningsperiode til at aflaste de fastansatte medarbejdere i organisationen.

...læs mere

DR Byen, elforsyningsanlæg, normal- og nødforsyning
Vores ydelser omfattede mange forskellige opgaver, som inkluderede alt fra projekterings-ledelse, projektering, as-built dokumentation til test ...

...læs mere

DTU Risø, Vindmølle Drive Chain test laboratorie
I 2009 indgik MEE i et samarbejde med DTU Risø Vindmølle sektion VEA om projekteringen af et helt nyt laboratorie til test af Drive Chains til vindmøller.

...læs mere

DTU Veterinærinstituttet, registrering af forsyningstavlers sammenhæng
For DTU Campus Service Frederiksberg har MEE gennemført en registrering af elinstallationer og det eksisterende tegningsmateriale for at kunne skabe en total oversigt over de elektriske sammenhænge i forsyningstavlerne.

...læs mere

HPFI-problematik og tilstandsvurdering af tavler
MEE har udarbejdet en registrerings- og dokumentationsform, som giver kunderne et overblik over stadet af deres installationer i forhold til Sikkerhedsstyrelsens skærpede krav.

...læs mere

IBM Danmark A/S, elstudie, test og afprøvningsdokumentation
Vores primære opgave omfattede beregningsopgaver på både mellem- og lavspændingsanlæg herunder: 
  • kortslutningsberegninger
  • selektivitetsstudier
  • relæstudier
Vi udarbejdede ligeledes test- og afprøvningsdokumentation …

...læs mere

IBM Danmark A/S, Method Statements, test og afprøvningsdokumentation samt planlægning
Vores  primære opgave omfattede  udarbejdelse af Method Statements, som dannede grundlag for godkendelse af installatørens arbejdsmetoder.

...læs mere


Side 1 af 2
Gå til side    1  2  

Services
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3