top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Samarbejdsformer


Partnering
Vores kunders profil er afspejlet i vores firmakultur, således at medarbejderne har en høj grad af forandringsvillighed og en udtalt evne til at tilpasse sig nye virksomhedskulturer. Disse evner er essentielle i en partneringproces, hvis partnering skal give mening.

...læs mere

Ressourcepersoner
Fordelen for kunden er, at det aktuelle ressourcebehov hurtigt kan tilpasses organisationen, og der straks tilføres ny specialviden, det ellers vil tage tid at oparbejde ved en traditionel rekruttering og ansættelsesproces.

...læs mere

Samarbejdspartner
MEE kan levere ydelser og services på flere forskellige måder. Vi indgår gerne som reel samarbejdspartner i et strategisk samarbejde ...

...læs mere

Strategisk samarbejde eller partnerskab
Virksomhedsudvikling er en kompleks størrelse. Markedet efterspørger i stigende grad kompetencer, det kan være vanskeligt at levere på kort sigt, men muligt på længere.
En virksomhed skal være bevidst om sit kerneområde ... 

...læs mere

Traditionel rådgivning
Vi udfører projekteringsopgaver inden for vores kompetenceområder som traditionel rådgiver og påtager os naturligvis vores rådgiveransvar.

...læs mere

Underrådgiver
Vi indgår gerne som underrådgiver med fastpristilbud på sager, hvor denne konstellation er en fordel.

...læs mereServices
Analyser og studier, elektrotekniske

 


Vi udfører grafiske modeller af elektriske netværk, hvor vi kan simulere load flow og kortslutningsforhold direkte i grafikken, imens beregningerne pågår.
El-studier, Ik”, spændingsfald, selektivitet og relæstudier
Det tekniske driftspersonale har i deres daglige arbejde brug for et retvisende billede af, hvordan et givet elanlæg fungerer.
Fault Tree Analyses (FTA)
Vi udfører FTA (FejlTræsAnalyser) for de kunder, der ønsker en beregnet dokumentation for tilgængelighed eller oppetid af deres systemer.
Planlægning, ressourcestyring og logistik
Planlægning er en faglig disciplin, der i de fleste tilfælde ikke får den plads i hierarkiet, som den fortjener. Solid og realistisk planlægning er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes.
Sager - diverse
Successiv kalkulation
Princippet om successiv kalkulation er en teknik til budgettering, MEE har anvendt i flere år. Den går ud på, at man benytter en beregningsmodel, som anvender tal med en varians til begge sider. Metoden er baseret på Lichtenberg's Princip.
Value Engineering
Value Engineering (VE) er en systematisk metode til at forbedre "værdien" af produkter, installationer og systemer vha. en granskning af funktionen, herunder opbygningen og dimensioneringen samt økonomien.
Hvis du kan noget, så lad os høre fra dig
Vi efterlyser nye og dygtige medarbejdere, som er praktisk anlagt, initiativrige, kreative, selvstændige og meget mere ...
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt

Hos M&E Engineering har vi en årelang erfaring med at følge studerende på vej mod den afsluttende del af deres studie.

Ingeniør- eller installatørstuderende har været i praktik og udarbejdet deres afsluttende projekt hos os.

Ny Nørreport trappe
MEE har assisteret Züblin A/S i tilbudsfasen med udarbejdelse af tilbudsmateriale omfattende M&E-installationerne i den nye trappe på Nørreport.
Sager - diverse
Nyheder, projekter
M&E Engineering A/S | Slotsmarken 11 | DK-2970 Hørsholm | telefon: +45 4846 1350 | e-mail: info@mee.dk
Åbningstider: mandag - fredag kl. 08.00-17.00
Copyright © MEE - All Rights Reserved.

CMS and mobile site.


HTML5 | CSS3